Friday, 19 January 2018

BERUK MAHIR PETIK KELAPA


Penggunaan khidmat beruk untuk memetik buah kelapa amat berkesan. Ia cara paling mudah dan selamat.

Beruk tahu mana buah tua yang patut dipetik. Dengan mendengar arahan tuan, beruk boleh memilih dan mengguggurkan buah yang sudah tua.

Beruk mahir bagaimana hendak memulas atau menendang buah kelapa sehingga terputus dari tandang. Kerja yang dilakukan dengan pantas dan menepati kehendak tuan yang mengarahkan dari bawah.

Beruk juga mahir bagaimana hendak mengelak tali yang mengikatnya berbelit pada pokok, terutama pada bahagian pelepah.

Namun, kemahiran beruk itu bukan semulajadi. Beruk yang digunakan untuk memetik buah kelapa terlebih dahulu perlu dijinakkan dan dilatih oleh 'cikgu beruk' yang mempunyai kepakaran melatih beruk.

Ada individu yang menjadikan kerja melatih beruk sebagai satu kerjaya sehingga melatih lebih 10,000 ekor beruk dalam tempoh 20 tahun.

Beruk yang dilatih mengambil masa tertentu sebelum dianggap mahir atau mampu memahami arahan memanjat dan memetik kelapa.

Seekor beruk perlu dilatih kira-kira tiga hari hingga dua minggu. Beruk yang jinak mudah dilatih. Beruk jinak terus memasuki fasa latihan mendengar dan memahami arahan, seterusnya berlatih memetik kelapa.

Manakala, beruk liar atau ganas terlebih dahulu perlu dijinakkan yang mengambil masa beberapa hari.

Penggunaan beruk dapat membantu pekebun kecil atau pemilik pokok kelapa untuk memetik kelapa tua. Beruk terlatih boleh memetik atau mengguggurkan kira-kira 500 biji kelapa sehari.